De mensen achter de club

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor onze motorsportclub. Zonder onze vrijwilligers kan er geen motorsport beoefend worden. Zo simpel is het.

Tijdens onze nieuwjaarsreceptie wordt er ieder jaar een ‘Boetoe van het jaar’ gekozen om hem of haar nog eens extra te bedanken voor zijn/haar inzet.

Boetoes van het jaar.

 • 2023 Greet de Jong, Kantinebeheer
 • 2020 Benny de Groot, Baancommissie
 • 2019 Beregeningsploeg
 • 2018 André Minnema, Tinus de Jong, Eppie de Jong en Benny de Groot, Sproeiploeg
 • 2017 Benny de Groot, Baancommissie
 • 2016 Lorenzo Zuidgeest, Baancommissie
 • 2015 Tieneke en Hessel Siemonsma, Kantine en baancommissie
 • 2014 Albert Kombrink, Baancommissie
 • 2013 Lucille Meester, Jeugdtraining
 • 2012 Mattie Put, Kantine
 • 2011 Wiebe Dijkstra, PR
 • 2010 Roelie Kraak, Kantinebeheer
 • 2009 Jan ter Heide, Organisator
 • 2008 Jappie de Jong, Jeugdtrainer
 • 2007 Reino Bos, Materialencommissie
 • 2006 Gerrit Waterlander, Redactie
 • 2005 Tjeerd Kuindersma, Baancommissie
 • 2004 Marja Minneme, Ledenadministratie
 • 2003 Frits Ruiter, Materialencommissie
 • 2002 Germ de Jong, Kantinebeheerder
 • 2001 Appie Bekema, Jeugdtrainer

Dagpas bestellen

Geen lid, wel trainen? Dan heb je een dagpas nodig en kun je eenmalig trainen. Een dagpas kan alleen digitaal worden aangevraagd en betaald. Zorg dat je dit regelt, voordat je komt trainen.

Dagpas bestellen