Grote opkomst tijdens ledenvergadering

Het is nog vóór achten als de eerste leden al binnenkomen. Zij worden verwelkomd met koffie/thee en gebak. Om stipt 20.39 uur opent voorzitter Bernardus Holtrop de vergadering met de legendarische woorden: “Mag ik dan nu de enige zijn die aan het woord is?” Het jaar 2015 wordt uitvoerig besproken, de financiën worden toegelicht en tot slot worden de plannen voor 2016 besproken.