18 maart Ledenvergadering

Het bestuur van M.C. Flying Boetoe nodigt alle leden uit voor de jaarlijkse ledenvergadering op vrijdag 18 maart in ons welbekende Boetoedrome. Aanvang 20.30 uur.