Trainen bij M.C. Flying Boetoe

Motorsport is een risicovolle en milieubelastende sport. Daarom is het belangrijk dat zowel de rijders als M.C. Flying Boetoe aan een aantal normen voldoen. M.C.Flying Boetoe is aangesloten bij  zowel de KNMV als de MON. De accommodatie wordt jaarlijks door beide bonden gekeurd. 

Algemene regels

  • Licenties van KNMV of MON zijn verplicht
  • Voorafgaand aan de training/wedstrijd moet de licentie getoond worden
  • Rijden mag uitsluitend met geschikte kleding, schoeisel en helm
  • Waar de huisregels van M.C. Flying Boetoe niet in voorzien, gelden de regels gesteld door de KNMV/MON

Klassenindeling en leeftijden:

MX 50cc t/m 50cc tweetakt vanaf 5 jaar
MX 65cc, kleine wielen t/m 65cc tweetakt vanaf 6 jaar
MX 65cc, grote wielen t/m 65cc tweetakt vanaf 7 jaar
MX 85cc, kleine wielen t/m 85cc tweetakt vanaf 10 jaar
MX 85cc, grote wielen t/m 85cc tweetakt vanaf 11 jaar
Dames klasse 125cc tweetakt vanaf 13 jaar
Dames klasse t/m 250cc twee- of viertakt vanaf 15 jaar
Dames klasse t/m 500cc twee- of viertakt vanaf 16 jaar
125cc t/m 125cc tweetakt vanaf 13 jaar
250cc t/m 250cc twee- of viertakt vanaf 15 jaar
500cc t/m 500cc twee- of viertakt vanaf 16 jaar
Masters vanaf 40 jaar

Bezetting

Iedere training zal worden begeleid door drie baanofficials. Zij dragen zorg voor de administratieve en financiële afhandeling, de baanverzorging, hulp bij pech of calamiteiten en regelen gescheiden trainingen. Daarnaast kunnen extra vrijwilligers worden ingezet om milieu - veiligheid- en geluidsmaatregelen te controleren. Allen dragen herkenbare kleding.  Als je lid bent, dan wordt dat aan de poort gecontroleerd door de baanwachten.

Rijden in het rennerskwartier
Rijden op een motor (in wat voor uitvoering dan ook) in het rennerskwartier verboden. Dit kan namelijk levensgevaarlijke situaties opleveren. Hier controleren wij dan ook streng op. Overtreders worden direct gediskwalificeerd en verwijderd van het terrein.

Toegangsbeleid en legitimatie
Om gebruik te kunnen maken van ons trainingsterrein heb je een licentie nodig. Daarnaast vragen wij om een trainingsbijdrage. Deze trainingsbijdrage is altijd in combinatie met een lidmaatschap. Ben je geen lid maar wil je wel (eenmalig) gebruik maken van onze faciliteiten, dan heb je een dagpas (let op: dit is géén daglicentie) nodig. Voorafgaand aan de training/wedstrijd moet je je licentie kunnen tonen. Als je lid bent, dan wordt dat aan de poort gecontroleerd door de baanwachten. Heb je de juiste papieren niet bij je? Dan word je niet toegelaten.

Fotografen
Om veiligheidsredenen mogen er geen personen in de publieksvrije zone aanwezig zijn. (Gelegenheids)fotografen hebben alleen toegang tot publieksvrije zones nadat zij zich hebben gemeld bij de baanofficials en een hesje hebben ontvangen.

Handhaving geluid
Om de overlast voor de omgeving  tot een minimum te beperken en om onze vergunning te behouden, moeten wij aan de eisen van de milieuvergunning voldoen. Dat betekent dat de geluidsnorm is vastgesteld op 94 dB(A) voor Club- en Districtswedstrijden en voor vrije trainingen. Voor (O)NK-wedstrijden geldt een geluidsnorm van 100 dB(A). M.C. Flying Boetoe gaat daarom bij trainingen en wedstrijden metingen verrichten en zal overtreders direct diskwalificeren. Overtreders zullen na de eerste meting per direct van de training of wedstrijd worden uitgesloten.

Tot slot is RESPECT voor elkaar het allerbelangrijkste. Door een ieder met meer respect tegemoet te treden – rekening te houden met elkaar – kan de sport veiliger worden en een beter imago verkrijgen. Dit is van essentieel belang om een goede toekomst van de motorcross te garanderen.

BEN JIJ OP ZOEK NAAR SENSATIE?

word nu lid!