Vooraf aanmelden
In verband met de richtlijnen is het aantal trainingsplaatsen beperkter dan gebruikelijk. Je bent verplicht om je vooraf aan te melden via ons online inschrijfformulier. Bij aanmelding ga je er automatisch mee akkoord dat je naam op onze website gepubliceerd wordt. Bij teveel aanmeldingen, zullen we helaas ook rijders moeten teleurstellen. We proberen dit zo eerlijk mogelijk te doen en houden daarom schema’s bij.

  • Aanmelden voor trainen op woensdags kan t/m dinsdags 12.00 uur.
  • Aanmelden voor trainen op zaterdags kan t/m vrijdags 12.00 uur.

Per rijder mag er 1 begeleider meekomen.

Aangemeld en dan?
De avond voor de training wordt er een lijst met namen op onze website gepubliceerd. Staat je naam er niet bij? Dan kun je helaas niet komen trainen. We houden een schema bij van wie, wanneer komt trainen en proberen daarin zoveel mogelijk rekening te houden met een ieder.

Heb je je aangemeld, maar je bent niet komen trainen? Dan kom je onderaan de lijst te staan en gaat jouw beurt de volgende keer naar een ander.

Instructies trainingsdag

  • Bij aankomst op ons terrein, heb je de KNMV-app met jouw licentie paraat en deze toon je achter het raam van de auto
  • Je krijgt een parkeerplek door één van onze vrijwilligers toegewezen
  • Tijdens jouw training mag jouw begeleider op het publiekgedeelte komen. Op 1,5 meter afstand van andere begeleiders
  • Buiten jouw training om, verblijven jij en jouw begeleider op je eerder toegewezen parkeerplaats op het rennerskwartier
  • Het parkeerterrein dient 30 minuten na afloop van de laatste training leeg te zijn. We vragen je dan ook nadrukkelijk om na afloop direct naar huis te gaan
  • In navolging van de richtlijnen en protocollen, blijft de kantine gesloten
  • Zorg er voor dat je voordat je gaat trainen, de 2 euro betaling via de KNMV-app geregeld hebt. Verderop in de nieuwsbrief lees je er meer over.

Wees je bewust van het feit dat onze vrijwilligers zich belangeloos inzetten voor jou. We willen je dan ook vragen hen met respect te behandelen. Heb je op- of aanmerkingen, dan kun je dat delen via info@flyingboetoe.nl